Termeni şi condiţii

Utilizarea website-ului

În momentul accesării Website -ului acceptați să vă supuneți termenilor și condițiilor din această pagină.

 1. Termeni utilizați:
 • Website www.DescoperimRomania.ro
 • DescoperimRomania.ro = Administratorul website – ului
 • Utilizator = orice persoană sau entitate care accesează sau utilizează Website-ul,
 • Partener = orice persoană fizică sau juridică care își oferă serviciile către Utilizatori, prin intermediul Website -ului,
 • Unitatea de cazare = spațiul din Website administrat de către DescoperimRomania.ro.
 1. DescoperimRomania.ro:
 • DescoperimRomania.ro pune la dispoziția Partenerului un spațiu pe Website pentru publicarea ofertei unității de cazare
 1. Parteneri:
 • Toate informațiile din pagina unității de cazare sunt furnizate exclusiv de către Partener, prin intermediul formularului de înscriere pe Website și prin intermediul corespondenței electronice,
 • Partenerul nu va transmite pentru afișare pe Website date personale considerate de către acesta a avea caracter privat sau date asupra cărora nu are drept de autor și este de acord ca toate datele pe care le furnizează să fie publice pe DescoperimRomania.ro, viitoarele aplicații ale DescoperimRomania.ro și pe site-urile sau aplicațiile partenerilor,
 • Partenerul își asumă că are toate drepturile legale de a promova Unitatea de cazare pe Website și este singurul răspunzător pentru informațiile transmise pentru afișarea pe Website, de eventualele incălcări ale legilor care reglementează activitatea de turism dar nu numai, de drepturile de autor ale unui terț, concurență neloială sau publicitate falsă
 • Partenerul va transmite pentru afișarea pe Website date reale, exacte și neînșelătoare. În caz contrar DescoperimRomania.ro va interveni pentru corectarea informațiilor și va dispune sancțiuni la afișarea/listarea unității turistice pe Website până la delistarea de pe Website a unității de cazare, fără despăgubiri, de niciun fel, pentru aceste perioade
 • Partenerul va transmite pentru afișarea pe Website prețul final al serviciilor pe care le oferă, incluzând TVA și taxe,
 1. Utilizatori:
 • DescoperimRomania.ro pune la dispozitia Partenerului un spațiu virtual pe Website administrat de către DescoperimRomania.ro Toate informațiile afișate pe Website sunt transmise de către Partener, așadar DescoperimRomania.ro nu poate garanta și nu poate fi făcut responsabil pentru conținutul postat pe Website în pagina Unității de cazare. Partenerul este singurul răspunzător pentru informațiile afișate pe Website, de eventualele incălcări ale legilor care reglementează activitatea de turism dar nu numai, drepturile de autor ale unui terț, concurență neloială sau publicitate falsă.

Confidențialitatea datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. Advertising Center  NCV S.R.L. denumită generic în cele ce urmează şi DescoperimRomania.ro, poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (nume, prenume, telefon, adresă, e-mail) sau date cu caracter special (CNP, CI) în scopul utilizării lor de către departamentul de marketing și contabilitate.

Operatorul DescoperimRomania.ro îşi asumă instituirea tuturor măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal prelucrate în sistemul informaţional de date cu caracter personal.

În temeiul Legii 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificata si completata, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa reprezentantilor legali ai DescoperimRomania.ro printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, pe adresa de e-mail: parteneri@ DescoperimRomania.ro

DescoperimRomania.ro, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană iar în calitate de autor, proprietar, utilizator şi administrator al website-ului www.DescoperimRomania.ro, respectă caracterul privat şi securitatea informaţiei furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizaţi acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat şi aplicat si Politică de confidenţialitate, afișată pe site-ul www.DescoperimRomania.ro.

Datele personale introduse de către utilizator vor fi folosite de DescoperimRomania.ro  numai în scopul declarat al websiteului www.DescoperimRomania.ro

Măsuri luate pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor personale

DescoperimRomania.ro va lua toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Utilizatorii care au acces la baza de date a informaţiilor cu caracter personal sunt doar cei desemnaţi de conducerea societăţii şi au instruirea necesară obligativităţii păstrării confidenţialităţii datelor la care au acces.

Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai în scopurile declarate, în concordanţă cu prevederile legislative în vigoare. Este asigurată imposibilitatea accesului din exterior a utilizatorilor la rețeaua internă în care se prelucrează date cu caracter personal, totodată asigurându-se integritatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal transmise prin utilizarea mijloacelor de protecție criptografica a informației.