• Valea Buzăului Complexul-rupestru-Alunis
  • Valea Buzăului_Manastirea-Valea Buzaului_Ciolanu
  • Valea Buzăului_Sarata-Monteoru

Valea Buzăului

 Valea Buzăului este localizată  în cadrul bazinului hidrografic Buzău situat în partea de est a țării.

Bazinul Buzău face parte din sistemul hidrografic al Siretului, cel mai întins bazin hidrografic de pe teritoriul României, şi anume în partea sud-vest a 6 acestui sistem din suprafața căreia ocupă 12,9%.

Privită în ansamblu, Valea Buzăului, traversează trei unități de relief – munte (Carpații Orientali), subcarpați (Subcarpații de Curbură) şi câmpie (Câmpia Română).

Formele de relief corespunzătoare Văii Buzăului se desfăşoară între Munții Ciucaş (izvorul râului Buzău) şi localitatea Şendreni, punctul de vărsare al râului Buzău în Siret. Valea Buzăului se desfăşoară în partea estică a țării, avându-şi izvoarele în Munții Ciucaş, străbătând de la izvor la vărsare 3 trepte de relief principale, care coboară altimetric de la NV spre SE și îşi schimbă direcția, în timp ce treptele de relief sunt variabile ca altitudine, fie coboară în preajma zonelor depresionare, fie se înalță în apropierea câmpiei.

Pe cursul Buzăului sunt două amenajări hidroenergetice: barajul și Acumularea Siriu, cu centrala hidroelectrică de la Nehoiașu și barajul Cândești, cu amenajarea hidroenergetică Cândești-Vernești-Simileasca.

Din păcate nu am găsit localitatea căutată.