• Valea-Cernei
  • Valea-Cernei
  • Valea-Cernei
  • Valea-Cernei
  • Valea-Cernei

Valea Cernei

Valea Cernei este o zonă situată în S-V Romaniei, zonă de interes turistic maxim, care concurează cu multe parcuri naționale din Europa. Valea Cernei este foarte bogată în obiective turistice, rezervații naturale, cu flora și fauna specifice climei mediteraneene. Întreaga zona a fost inclusă în Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei.

Pe Valea Cernei dincolo şi dincoace de fascinaţia şi freamătul izvoarelor, de cântecul munţilor şi al pădurilor cu arbori seculari şi de atâtea alte rarităţi ale lumii pământeşti, se poate primeni încă spiritul, într-un peisaj în care frumosul vine mereu dinspre veşnicie, iar natura rămâne simbolul suprem al eternităţii.

Cerna își formează obârșile din unirea apelor unui izvor puternic care iese de sub Ciuceava Chicerii – Izbucul Cernei – cu apele pârâului Cernișoara ale cărui izvoare se află la circa 10 km amonte sub Vârful Patina, la altitudinea medie de 2 070 m. În aval de Izbucul Cernei, afluenții mari se află exclusiv pe partea dreaptă, prezentând lungimi medii cuprinse între 8 și 10 km, iar cei de pe stânga fiind cu totul neînsemnați și atingând maximum 2 km lungime. Cerna se varsă în Dunăre, formând un golf larg la contactul cu apele lacului de acumulare din raza orașului Orșova.

Valea Cernei se prezintă sub aspectul unui defileu care se desfășoară pe o lungime de circa 40 km.

În bazinul hidrografic al râului Cerna și respectiv în spațiile montane imediat apropiate se află circa 700 de peșteri și aproximativ 24 de avenuri. Dintre acestea cu dimensiunile deosebit de mari sunt: Peștera Selitrari (1 500 m); Peștera din Ogașul Adânc (650 m); Peștera Rece din Ciuceava Neagră (561 m); Peștera Albă din Ciuceava Mare (510 m). În anumite locuri Valea Cernei se îngustează mult fiind greu accesibilă, formând un sector de chei : Cheile Corcoaiei (200 m); Cheile Bobotului (150 m); Cheile Piatra Pușcată (70 m); Cheile din Ogașul Ursului (90 m).

Atracția principală pentru turiști sunt, totuși, izvoarele termale din Băile Herculane, izvoare recunoscute pentru puterile vindecătoare încă de pe vremea lui Hercules.

Unitățile de cazare din Băile Herculane sunt numeroase și pentru toate buzunarele, aici se găsesc de la locuri de campare amenajate până la hoteluri, pensiuni și hosteluri.