• Valea-Mureșului_Biserica-de-lemn-de-la-Rastolita
  • Valea-Mureșului_Castelul-Teleki
  • Valea-Mureșului_Defileul-Deda-Toplita
  • Valea-Mureșului_Rezervatia-de-bujori
  • Valea-Mureșului_Manastirea-Hodos Bodrog

Valea Mureșului

Valea Mureșului, cu o lungime de aproximativ 715 km pe teritoriul României, prezintă pe parcursul ei un număr diferit de terase. Numărul și altitudinile variabile ale acestora sunt generate de evoluția paleogeografică în ansamblu a văii și de unele cauze locale, cum ar fi: structura geologică, tectonica, alternanța sectoarelor de defileu (Defileul Toplița-Deda, Defileul Șoimuș-Lipova) cu bazine depresionare (Depr. Giurgeului, Depr. Transilvaniei, Depr. Hațeg-Orăștie, Depr. Panonică).
Principalele orașe de pe Valea Mureșului sunt: Reghin, Târgu Mureș, Alba Iulia, Deva, Arad.
Mureșul este un râu, care curge în România și Ungaria, în lungime de 761 km și se varsă în Tisa. Mureșul izvorăște din Munții Giurgeu, străbate Depresiunea Giurgeu și Defileul Deda – Toplița, traversează Transilvania separând Podișul Târnavelor de Câmpia Transilvaniei, străbate culoarul Alba-Iulia – Turda, în Carpații Occidentali separă Munții Apuseni de Munții Poiana Ruscă, străbate Dealurile de Vest, Câmpia de Vest trecând prin municipiul Arad spre Ungaria, unde se varsă în râul Tisa.
 

Din păcate nu am găsit localitatea căutată.