Valea Mureșului - descriere zonă turistică şi oferte de cazare

Valea Mureșului

Lucruri de făcut în zonă
Valea Mureșului, cu o lungime de aproximativ 715 km pe teritoriul României, prezintă pe parcursul ei un număr diferit de terase. Numărul și altitudinile variabile ale acestora sunt generate de evoluția paleogeografică în ansamblu a văii și de unele cauze locale, cum ar fi: structura geologică, tectonica, alternanța sectoarelor de defileu (Defileul Toplița-Deda, Defileul Șoimuș-Lipova) cu bazine depresionare (Depr. Giurgeului, Depr. Transilvaniei, Depr. Hațeg-Orăștie, Depr. Panonică).
Principalele orașe de pe Valea Mureșului sunt: Reghin, Târgu Mureș, Alba Iulia, Deva, Arad.
Mureșul este un râu, care curge în România și Ungaria, în lungime de 761 km și se varsă în Tisa. Mureșul izvorăște din Munții Giurgeu, străbate Depresiunea Giurgeu și Defileul Deda – Toplița, traversează Transilvania separând Podișul Târnavelor de Câmpia Transilvaniei, străbate culoarul Alba-Iulia – Turda, în Carpații Occidentali separă Munții Apuseni de Munții Poiana Ruscă, străbate Dealurile de Vest, Câmpia de Vest trecând prin municipiul Arad spre Ungaria, unde se varsă în râul Tisa.
 
Ţara România
JudețulArad, Alba, Hunedoara, Mureş
Autorul articoluluiLoredana Şein

DescoperimRomania.ro nu are momentan în portofoliu locuri disponibile de cazare pentru această zonă turistică.

DescoperimRomania.ro nu are momentan în portofoliu locuri disponibile de cazare pentru această zonă turistică.

Momentan nu există oferte de circuite turistice pentru această zonă.

Obiective turistice

Biserica de lemn „Sfântul Nicolae” din Răstolița, județul Mureș datează în forma actuală de la sfârșitul secolului al XVIII-lea; dimensiunile foarte mici ale pereților indică însă folosirea unui edificiu anterior. Pe latura sudică se desfășoară o prispă cu stâlpi ciopliți, iar spre capătul de vest, după moda moldovenească, a fost construit un pridvor deschis cu clopotniță deasupra, lucrări ce pot constitui faza de refacere a monumentului de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. În anul 1812, zugravul Pavel Dumbrăveanu a pictat pereții interiori, respectivul decor, asupra căruia s-a intervenit ulterior, găsindu-se în stare proastă de conservare. Mai bine păstrată este catapeteasma, realizată de același zugrav.

Mănăstirea Hodoș-Bodrog este cea mai veche așezare monastică din țara noastră. Îndelungata existenţă a acestei mănăstiri presupune o istorie complexă, surprinsă în mică parte de către documentele vremii. Atestarea documentară a acestei aşezări monahale o identificăm la anul 1177, într-un act emis de cancelaria regelui ungar Bella al III-lea. Această atestare nu face decât să întărească convingerea că începuturile vieţii monahale în acest aşezământ sunt mult mai vechi, cel puţin cu un secol în urmă. Mănăstirea îşi datorează existenţa Maicii Domnului. În jurul icoanei sale descoperite în chip miraculos se organizează prima obşte monahală. La început, biserica mănăstirii este construită din lemn, mai apoi în jurul anului 1370 se construieşte o biserică din piatră care dăinuie până astăzi.

Defileul Deda-Topliţa este o rezervaţie naturală de tip mixt în judeţul Mureş pe teritoriul administrativ al comunelor Deda, Răstoliţa, Lunca Bradului şi Stânceni. Rezervaţia ocupă o suprafaţă de 6000 de hectare şi face parte din Parcul Natural Defileul Mureșului Superior. Poate fi descrisă ca fiind o zonă peisagistică deosebită cu păduri de luncă, făgete şi specii ierboase. Covorul vegetal este dominat de specii montane mezofile, mezoterme, slab acidofile, neutre, structura acestuia fiind determinată de climatul montan, rece și umed. Cea mai mare parte a teritoriului este acoperită cu un amestec de păduri de fag, de molid și de brad. Defileul este amplasat pe cursul râului Mureş, străpunge munţii vulcanici Călimani-Gurghiu şi formează un culoar cu peisaje spectaculoase, cu stânci şi creste. Este amenajat atât pentru transportul auto, cât şi pentru transportul feroviar. În zonă se practică pescuitul, vânătoarea, cu rezerve, şi drumeţiile montane.

Castelul Teleki din Gornești este un ansamblu arhitectonic construit de familia Teleki în localitatea Gornești, județul Mureș. Numit „cel mai frumos castel din Ardeal” și „comoara Mureșului”, complexul se află la 17 km distanță de Târgu Mureș, pe partea stângă a râului Mureș, fiind construit în stil Grassalkovich, foarte răspândit în Regatul Ungariei. A fost proiectat de arhitectul Andreas Mayerhoffer din Salzburg, fiind asemănător palatelor din Gödöllő și Pecel, realizate de acesta. Castelul Teleki este așezat în cadrul unui impresionant parc dendrologic cu statui alegorice. Cele 11 statui se împart în două categorii: 7 sculpturi reprezentând zeități ale Antichității mitologice : Junona, Neptun, Marte, Venus, Ceres, Bachus și Ganimede și 4 scuplturi de pitici, caricaturi ale personalităților din timpul Revoluției Franceze.

Rezervația Naturală Bujorii de Stepă este o arie protejată din localitatea Zau de Câmpie, situată pe șoseaua dintre Luduș și Beclean din județul Mureș. Suprafata de 3,5 ha a fost declarată rezervație naturală în anul 1932, fiind înființată de academicianul Alexandru Borza, fondatorul școlii românești de botanică. Primele date despre bujorii de la Zau au fost menționate în anul 1846 la Viena, localitatea Zau de Câmpie fiind cel mai nordic punct al țării unde crește aceasta specie de plantă și unicul din interiorul arcului carpatic.Cea mai veche tufă din rezervaţie are peste 55 de ani şi înfloreşte în fiecare an. Rezervaţia de bujori de stepă de la Zau de Câmpie este unică în Europa.