Comuna Prundeni - Drumul Vinului Valcean - DescoperimRomania.ro
Comuna Prundeni – Drumul Vinului Vâlcean Comuna Prundeni implementeaza proiectul „Drumul vinului vâlcean” în cadrul Programului Operațional Regional de pe axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, 5.3 Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică. Proiectul își propune să promoveze zona viticolă a Podgoriei Drăgășani. […]